In geval van een transitie van de ene entiteit naar een andere, bijvoorbeeld een private onderneming die door de overheid wordt overgenomen kunnen activa zitten die waarde vertegenwoordigen. De activa, inventaris en goederen, dienen dan onafhakelijk te worden getaxeerd met instemming van beide partijen. Beide partijen komen een definitie overeen, bijvoorbeeld vervangingswaarde waarop de activa worden gewaardeerd.

One Comment

Leave a Reply