Taxatie van uw bedrijfspand verschaft u inzicht in de financiën van uw onderneming. Of het is van doorslaggevend belang  omdat het u als (toekomstig) ondernemer inzicht verschaft in eventueel te nemen strategische beslissingen. Bijvoorbeeld als u op het punt staat een object te (ver)kopen. Maar ook bij financieringen, fusies, vaststelling van de waarde t.b.v. de jaarrekening of de koop of verkoop van onroerend goed. Fiscaal kan het een groot verschil maken of uw bedrijfspand privé of zakelijk in eigendom houdt.

Actuele taxatie bedrijfspand

Als u een actueel en nauwkeurig inzicht in uw bedrijf wilt behouden, dan is het van belang dat u periodiek uw bedrijfspand laat taxeren. Want de waarde van uw bedrijfspand is constant aan waardeschommelingen onderhevig.

Goldbaum taxateurs beschikt over een zeer ervaren team taxateurs met ruime ervaring in taxaties van bedrijfsonroerend goed. De taxatie van uw bedrijfspand is bij ons dus in goede handen.

Doeleinden voor taxatie bedrijfspand

 • Financiering- en investeringsdoeleinden;
 • Aankoop- of verkoopbeslissingen;
 • Balanswaardebepaling;
 • Verzekering: opstalverzekering/brandverzekering;
 • Minnelijke waarderingen;
 • WOZ waardebepaling;
 • Huurprijsadvies;
 • Vaststellingsovereenkomst;
 • Vaststellen executiewaarde en waarde in economisch verkeer.

Voordelen van taxatie bedrijfspand door Goldbaum Taxateurs

 • Accuraat, onafhankelijk en deskundig;
 • Team van gespecialiseerde en gecertificeerde taxateurs;
 • Landelijke dekking, maar in België en Duitsland is ook mogelijk;
 • Duidelijke en scherpe prijs vooraf;
 • Binnen 24 uur een fysieke taxatie en taxatierapport mogelijk.

Meer informatie over de mogelijkheden van taxatie bedrijfspand van Goldbaum Taxateurs?

Mail uw vragen naar: info@Goldbaum.nl. Of bel naar: +31 85 401 12 92 (lokaal tarief).

Leave a Reply